Περιπολίες – Patrol

Περιπολίες – Patrol

Η περιπολίες – patrol πραγματοποιούνται από 22:00 έως 06:00 με σκοπό τη νυχτερινή φύλαξη της περιουσίας σας.
-Η εταιρία διαθέτει οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες) πλήρως εξοπλισμένα, επανδρωμένα με προσωπικό ασφαλείας κατάλληλα εκπαιδευμένους τόσο σε προγραμματισμένες και τακτικές περιπολίες όσο και σε έκτακτες (άμεση επέμβαση σε έκτακτο περιστατικό απειλής).
-Σκοπός της περιπολίας είναι η αποτροπή των κλοπών, βιαιοπραγιών, δολιοφθορών και άλλως εγκληματικών πράξεων σε οικίες, οικισμούς, δημόσια κτήρια, μάντρες, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους κ.τ.λ.
-Ο φύλακας ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ σε τακτά χρονικά διαστήματα τον φυλασσόμενο χώρο ελέγχοντας τον εξωτερικό χώρο για τυχόν δολιοφθορές, ελέγχει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρίσκονται εντός του χώρου, πόρτες, παράθυρα που τυχόν έμειναν ανοικτά, και οτιδήποτε του κινήσει υποψίες.-
-Γίνετε έλεγχος των εξωτερικών χώρων, αποθηκών, περιφράξεων, ηλεκτροφωτισμού, αντικειμένων και άλλων ειδικών χώρων.

Ζητήστε προσφορά

elGreek